Del siden
venlig hilsen bestyrelsen Nordborg pensionistforeningFormand.  Lydia Stefansen,  tlf. 74454039/40154867

Næstform.  Grethe Clausen  tlf.74453356/ 2 0702073

Kasserer.    Erik Nielsen,         tlf. 74453763 /2245008 1

Bestyrelsm. Bent P. Krogh      tlf.74453331/ 20626121

Bestyrelsm. Emmy Clausen,   tlf.74450675 /29900675

Supplea.   Anne G. Lauridsen, tlf. 22503948

Supplea.  Ulla  Nielsen  tlf.20272268.

Nordborg Pensionistforening

    www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer

www.Linak.dk
er sponsor for nogle af vore arrangementer