Generalforsamling

 Nordborg Pensionistforening.Ordinær generalforsamling torsdag den 25. januar kl. 14.00 2024


i Nordals Idrætscenter.

Dagsorden.


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af to stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning ved formanden

5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg, Erik Nielsen modtager genvalg

9. Valg, Emmy Clausen modtager genvalg

10. Valg , Grethe Clausen modtager genvalg

11. Valg af en suppleant Ulla Nielsen modtager genvalg

12. Valg af en revisor for 1 år, Inger Christensen,

modtager genvalg


13. Valg af 1 revisorsupp.

14. Evt.


Foreningen er vært ved kaffen.


Venlig hilsen Bestyrelsen.

 Nordborg pensionistforening program 2024, afholdes i Nordals idrætscenter.

   


Del siden