GENERALFORSAMLING

Nordborg Pensionistforening har holdt deres 71. generalforsamling hvor der deltog 53 ud af foreningens 160 medlemmer.

Efter formandens velkomst blev Mathias Grau valgt som dirigent hvorefter Verner Lauridsen fik ordet for at aflægge bestyrelsens beretning om de afholdte arrangementer og udflugter i 2014 

Herefter var det kasserer Erik Nielsens tur til at fremlægge årsregnskabet som balancerer med en pæn kassebeholdning.

Valg til bestyrelsen: Verner Lauridsen blev genvalgt som formand og Kristian Schøler blev genvalgt til bestyrelsen. Aase Hansen blev valgt som suppleant og Grethe Clausen blev nyvalgt som revisor.

Efter generalforsamlingen var det kaffe og et minilottospil.

Verner lauridsen  

Del siden