Den 16.januar holdt foreningen sin 70. generalforsamling på Friends.

På grund af formandens fravær bød næstformand Kristian Schøler velkommen til de 45 deltagere.

Kristian oplæste beretningen for 2013 som var et begivenhedsrigt år med mange gode sammenkomster og aktiviteter , bl.a. foreningens 70 jubilæum den 2. juli som blev fejret på behørig vis.Desuden var der 2 udflugter med fyldte busser.Vi havde også vores traditionelle adventsgudstjeneste med vores nye præst Sophia Juul med efterfølgende julehygge i konfirmandstuen.Kristian nævnte også vores hjemmeside som er meget godt besøgt.Vi afsluttede året med vores julefrokost hvor der deltog flere end 70 personer. Der var både sang og musik og anden underholdning.Beretningen blev godkendt.

Erik gennemgik det reviderede regnskab som også blev godkendt.

Til bestyrelsen blev Erik,Fie og Lydia alle genvalgt for 2 år.Vera blev genvalgt som suppleant.

Efter generalforsamlingen var der kaffe og et mini lottospil.

Del siden