Torsdag den 14.jan afholdtes den årlige og meget velbesøgte generalforsamling på Restaurant FRIENDS.

Efter formandens velkomst blev Kristian Schøler valgt som dirigent.Peter Christensen og Grethe Clausen blev valgt som stemmetællere.

Formandens og kasserens beretninger blev enstemmig godkent.

Der var ikke indkommet nogen forslag og kontingentet er uændret.

Erik Nielsen blev genvalgt som kasserer for to år. Lydia Stefansen blev genvalgt til bestyrelsen for to år. Grethe Clausen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for to år.Fie Schaleck blev valgt som suppleant for to år. Anni Lauridsen blev valgt som revisor for et år. Sonja Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for et år.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært med kaffe og lagkage.

Vi sluttede eftermiddagen med et lottospil

Del siden