FORENINGS FORMÅL

Nordborg Pensionistforening er stiftet den
                     2.juli 1943
Det er foreningens formål at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende,kulturel og social art,ved afholdelse af arrangementer der kan medvirke til, at skabe en indholdsrig tilværelse for foreningens medlemmer. 

Del siden